Tenisový řád


  1. Vstup na kurty je povolen pouze v tenisové obuvi.
  2. Hráči jsou povinni nastoupit na kurt do 10 minut od začátku jejich hrací doby. Pokud tak neučiní ani po předchozím ohlášení zpoždění u obsluhy baru, jejich rezervace propadá ve prospěch nové.
  3. Během hry jsou hráči povinni dodržovat pravidla slušného chování na kurtu.
  4. Hrací hodina končí minimálně 5 minut před jejím koncem z důvodu uvedení kurtu do hratelného stavu a to:
    a) za použití hrabla, kterým se srovnají nerovnosti na kurtu,
    b) za použití síťovačky a to kruhovým pohybem od zadní části kurtu, až do středu kurtu. (Tomuto zametání se říká „do šneku“). Zametá se celý kurt včetně výběhů, od sítě až k plotu.
  5. Na kurtech i v jejich blízkosti platí zákaz kouření.
Pro jakékoli Vaše požadavky kontaktujte před začátkem Vaší hry správce areálu nebo obsluhu baru, která vám potřebnou pomoc zajistí.
Nastavení soukromí | © 2024 - TENISOLYMPIA.CZ